Lliga Padel GP

@Lliga Padel GuinotPrunera 1956 Followers

Calendar Lliga Padel GP

Category Date Tournament Fee Club Actions
January

From: 20-10-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19- B Fase 2

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

LLiga Padel GuinotPrunera 18/19 - A Fase 2
February

From: 20-10-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19- B Fase 2

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

LLiga Padel GuinotPrunera 18/19 - A Fase 2
March

From: 20-10-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19- B Fase 2

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

LLiga Padel GuinotPrunera 18/19 - A Fase 2
April

From: 20-10-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19- B Fase 2

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

LLiga Padel GuinotPrunera 18/19 - A Fase 2
May

From: 20-10-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19- B Fase 2

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

LLiga Padel GuinotPrunera 18/19 - A Fase 2
June

From: 20-10-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19- B Fase 2

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

LLiga Padel GuinotPrunera 18/19 - A Fase 2
July

From: 20-10-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19- B Fase 2

From: 31-01-2019

Until: 31-07-2019

LLiga Padel GuinotPrunera 18/19 - A Fase 2
127,24 ms