Lliga Padel GP

@Lliga Padel GuinotPrunera 1384 Followers

Calendar Lliga Padel GP

Category Date Tournament Fee Club Actions
January

From: 20-08-2017

Until: 31-07-2018

Lliga Padelcat DKV 17/18 - Fase I
February

From: 20-08-2017

Until: 31-07-2018

Lliga Padelcat DKV 17/18 - Fase I

From: 05-02-2018

Until: 30-07-2018

Lliga Padelcat DKV A / 2ona Fase

From: 05-02-2018

Until: 30-07-2018

Lliga Padelcat DKV B / 2ona Fase
March

From: 05-02-2018

Until: 30-07-2018

Lliga Padelcat DKV B / 2ona Fase

From: 05-02-2018

Until: 30-07-2018

Lliga Padelcat DKV A / 2ona Fase

From: 20-08-2017

Until: 31-07-2018

Lliga Padelcat DKV 17/18 - Fase I
April

From: 05-02-2018

Until: 30-07-2018

Lliga Padelcat DKV A / 2ona Fase

From: 20-08-2017

Until: 31-07-2018

Lliga Padelcat DKV 17/18 - Fase I

From: 05-02-2018

Until: 30-07-2018

Lliga Padelcat DKV B / 2ona Fase
May

From: 05-02-2018

Until: 30-07-2018

Lliga Padelcat DKV A / 2ona Fase

From: 20-08-2017

Until: 31-07-2018

Lliga Padelcat DKV 17/18 - Fase I

From: 05-02-2018

Until: 30-07-2018

Lliga Padelcat DKV B / 2ona Fase
June

From: 20-08-2017

Until: 31-07-2018

Lliga Padelcat DKV 17/18 - Fase I

From: 05-02-2018

Until: 30-07-2018

Lliga Padelcat DKV B / 2ona Fase

From: 05-02-2018

Until: 30-07-2018

Lliga Padelcat DKV A / 2ona Fase
July

From: 05-02-2018

Until: 30-07-2018

Lliga Padelcat DKV B / 2ona Fase

From: 05-02-2018

Until: 30-07-2018

Lliga Padelcat DKV A / 2ona Fase

From: 20-08-2017

Until: 31-07-2018

Lliga Padelcat DKV 17/18 - Fase I

From: 20-07-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I
Registration
August

From: 20-07-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I
Registration
September

From: 20-07-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I
Registration
October

From: 20-07-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I
Registration
November

From: 20-07-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I
Registration
December

From: 20-07-2018

Until: 01-07-2019

Lliga Padel GuinotPrunera 18/19-Fase I
Registration
61,12 ms